» Seminar To-Shin Do In Ahwaz

catgorycatgory: Gallery, Images, Postsdatadata: 11 July 2013userauther:

Tags: Tags: , , , , ,

Comments User

  1. ali Wednesday 14 May 2014

   nice

   Cindy Monday 25 July 2016

   Witaj Januszu, dzięki za proojcmę.No ale nie jestem przekonany czy dola pisarza jest tak cięzka jak wynika z tego wywiadu. Sytuacja poetki przecież wynika z dokonanego przez nią świadomego wyboru. Przecież nie siedem plag egipskich na nią spadło.